מיטה מבית פרדייז. עיצוב מוטי דירקטור. צילום ליאון טקאצ