מערכת SOHO – תכנון גילה שמיע זכאי. צילום איתי סיקולסקי