מימין-לשמאל-אבי-זיו-בעלים-ומנכל.-האדריכל-אילן-פיבקו.-גיא-נתן-סמנכל-מטבחי-זיו