הקו הדק בין חלון לחלום

 

כוכב – www.cochav.co.il