דגם מציעה לחג – שולחן עמית ל-30 סועדים

www.degemltd.co.il