כיצד קבלת השוני שביננו, ובחירה אישית קשורים לסגנונות העיצוב העכשוויים בעיצוב הבית

  המאה העשרים ואחת מאופיינת בניסיון כן להגיע למקום בו תהיה הכלה מלאה של השוני בינינו לבין זולתנו. ניסיון המשקף את סיומו המוחלט של העידן בו נדרש מאיתנו להיות "כמו כולם" ומתאפשר לנו לבחור ולהחליט מה מתאים...